Fethullah Gulen este un învățat musulman turc, gânditor și lider de opinie. De asemenea, el este un activist educațional care susţine dialogul între religii, culturi și acordă o mare importanţă  științei, democrație și spiritualităţii. 
Gulen se opune violenței și transformării religiei într-o ideologie politică și promovează cooperarea între civilizații, pentru a putea pune astfel bazele unei lumi pacifiste.
Gulen a adoptat atitiudinea publică împotriva violenței, terorii și atacurilor sinucigașe.
Pioner în dialogul între credințe, el a promovat în mod activ dialogul între culturi și între religii.
 El este cunoscut atât datorită stilului său simplu de viaţă, cât și cunoștinţelor știinţifice. Acest om al tuturor timpurilor s-a născut în 1941, Erzurum – oraș situat in partea de est a Turciei. După absolvirea unei școli particulare de teologie din Erzurum, și-a obținut autorizația de a profesa și a început să predice și să predea despre importanţa înțelegerii și tolerantei. Eforturile sale de a face reformă socială l-au transformat într-una din cele mai cunoscute și respectate persoane publice în anii 1960.
Cunoștinţele sale despre știinţele religioase le-a dobândit de la câţiva învăţaţi musulmani şi maeştri spirituali foarte cunoscuţi in Turcia. Pe lângă acestea, a studiat şi principiile şi teoriile ştiinţelor moderne.
 În 1958, după ce a obţinut licenţa de predicator, i s-a oferit un loc de muncă în Izmir- a treia provincie ca mărime a Turciei.
El este privit ca iniţiatorul şi omul care a inspirat mişcarea socială care a ajuns să fie cunoscută la nivel mondial sub numele de Mişcarea Hizmet. Aceasta a devenit un fenomen semnificativ în Turcia, dar și internaţional.
Comunitatea inspirată de către clericul Fethullah Gulen cuprinde în prezent câteva milioane de adepţi. Aceştia s-au implicat în sute de proiecte concentrate pe societatea civilă şi au deschis mai mult de 800 de şcoli pe tot globul. De asemenea, au fost puse bazele a numeroase organizaţii de voluntariat non-profit, fundaţii şi asociaţii în Turcia cât şi peste hotare. Acestea sprijină acordarea de burse şcolare copiilor supradotaţi.
În iulie 2008, Gulen s-a aflat în topul celor o sută de intelectuali internaţionali, publicat de revista Foreign Policy.
Din 1999, Gulen trăiește în auto-exil, în Pennsylvania – Statele Unite.
El este un promotor al dialogului interconfesional, a iniţiat dialogul cu Vaticanul şi cu unele organizaţii evreieşti, al educaţiei, păcii, toleranţei, democraţiei şi inovaţiei. Învăţăturile lui sunt derivate din islamul sunnit şi sunt modernizate. De asemenea, Fethullah Gulen este activ implicat în dezbateri sociale cu privire la viitorul statului turc şi islamului din lumea modernă. Acesta susţine numeroase cursuri, seminarii şi conferinţe pe diverse teme printre care: moralitatea, iubirea de Dumnezeu (Allah), importanța rugăciuni și a Coranului.
Filosofia sa de a imbuna islamul cu modernitatea și toleranţa religioasă, a atras milioane de adepţi. Aceștia au pus bazele a sute de instituţii culturale şi educaţionale în toată lumea. Influenţat de către Said Nursi (un invaţat musulman turc din secolul al XX-lea), Fethullah Gulen pune spiritualitatea mai presus de orice. Acesta din urmă, şi-a păstrat ideile de toleranţă religioasă şi dialog interconfesional , cu toate că a fost acuzat de seculariştii turci că doreşte instaurarea shariei în Turcia. El a fost acuzat de către fundamentalişti că dorește compromiterea islamului.
Fethullah Gulen este autorul a 60 de cărţi, care au inspirat milioane de oameni. Printre cărţile scrise de acesta pot fi amintite: Profetul Muhammad: aspecte din viaţa sa, Intrebări și răspunsuri despre credinţă, Perle de inţelepciune, ș.a.
Pentru Gulen, pluralismul şi diversitatea sunt total firești. El afirmă că este foarte important ca distincţia dintre cei doi termeni să fie explicată oamenilor. De asemenea, crede că diseminarea credinţei într-o lume civilizată se poate face doar prin persuasiune. Toleranţa este atât un cuvânt cheie, cât şi o practică.
Gulen este convins că turcii au aplicat şi interpretat aceste concepte într-o manieră proprie, încât poate fi folosită sintagma de ”islam turcesc”. Gulen menţionează că ”abordările şcolii hanefite şi interpretările turceşti domină mai mult de trei sferturi din lumea islamică. Islamul din Turcia are la bază principiile islamului ce se regăsesc în Coran şi în sunna. De aceea, islamul turcesc este mai cuprinzător, mai adânc, mai tolerant, bazat pe dragoste”. Referindu-se la pluralismul religios al islamului turcesc, respectiv al otomanilor şi al selgiucizilor, F. Gulen afirmă că lumea musulmană are o reputaţie pozitivă în gestionarea problemelor cu evreii: nu au fost discriminaţi, nu a fost nici un Holocaust provocat de musulmani la adresa acestora, nu le-au fost negate drepturile fundamentale şi nu a existat un genocid. Dimpotrivă, evreii au fost dintotdeauna în momentele dificile, ca atunci când statul otoman i-a primit după expulzarea din Andaluzia.
Gulen este tolerant cu pluralismul cultural propriu islamului. Acesta afirmă că alawiţii îmbogăţesc fără doar şi poate cultura turcă şi îi încurajează pe aceştia să treacă de la o cultură a oralităţii la una scrisă care să le prezerve identitatea. Fethullah Gulen susţine ideea conform căreia, în pofida neajunsurilor pe care le are, sistemul politic democratic este singura opţiune viabilă”. Mai mult decât atât, el consideră că oamenii trebuie să participe activ la modernizarea şi consolidarea instituţiilor democratice în vederea construirii unei societăţi în care drepturile şi libertatea să fie respectate şi protejate, unde să fie garantată egalitatea de şanse. Conform lui Fethullah Gulen, umanitatea încă nu a descoperit un sistem de guvernare mai bun decât democraţia.