Codul de Conduită privind aspectele politico-militare ale securităţii (CoC), adoptat în 1994, reprezintă unul dintre cele mai importante documente normative la nivelul OSCE

Secretarul de stat pentru afaceri strategice şi bilaterale în spaţiul euroatlantic, George Ciamba, care a participat la deschiderea seminarului regional pe tema Codului de Conduită OSCE privind aspectele politico-militare ale securităţii, organizat la Bucureşti, a reconfirmat ataşamentul României faţă de principiile şi normele cuprinse în acest document, precum indivizibilitatea securităţii, egalitatea suverană a statelor, controlul democratic al forţelor armate şi al forţelor de securitate sau respectul pentru drepturile omului şi statul de drept, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)

foto 4 George Ciamba
Secretarul de stat George Ciamba a subliniat relevanţa continuă a Codului de Conduită, îndeosebi în actualul context de securitate,
Începând cu anul 2008, Centrul de Prevenire a Conflictelor (CPC) din cadrul OSCE organizează anual cel puţin un seminar sau atelier de lucru specializat pentru a facilita dialogul între state cu privire la noile provocări care apar în activitatea de implementare a Codului, inclusiv din perspectivă regională

„Secretarul de stat George Ciamba a subliniat relevanţa continuă a Codului de Conduită, îndeosebi în actualul context de securitate, şi a evidenţiat contribuţia activă a Codului ca instrument normativ la asigurarea stabilităţii şi securităţii în spaţiul OSCE. În încheiere, oficialul român şi-a exprimat speranţa ca evenimentul găzduit la Bucureşti să contribuie mai departe la promovarea Codului în rândul statelor participante şi să faciliteze schimbul de experienţă în ceea ce priveşte implementarea sa, mai ales din perspectivă regională”, se precizează în comunicat.

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor OSCE şi statelor participante, inclusiv reprezentanţi ai instituţiilor din România, cu atribuţii în activitatea de implementare a Codului, reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, dar şi ai mediului academic şi ai societăţii civile

Codul de Conduită privind aspectele politico-militare ale securităţii (CoC), adoptat în 1994, reprezintă unul dintre cele mai importante documente normative la nivelul OSCE, prin intermediul căruia statele participante s-au angajat să respecte principiul controlului democratic asupra forţelor armate şi să se asigure că doctrina sau politica lor de apărare în cazul utilizării forţei, inclusiv în conflictele armate, respectă prevederile dreptului internaţional.

Seminarul găzduit de România, care se va încheia pe 18 mai, va aborda aspecte referitoare la relevanţa Codului pentru România şi vecinii săi, importanţa garantării drepturilor omului pentru personalul forţelor armate, bune practici în ceea ce priveşte implementarea dreptului internaţional umanitar, controlul democratic al forţelor armate şi al forţelor de securitate, provocări ale fenomenului migraţionist.